OBAVIJEST O UPISU DJECE DV MEDVJEDIĆI RUGVICA

OBAVIJEST O
UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MEDVJEDIĆI RUGVICA

 

Poštovani roditelji/skrbnici,

obavještavamo Vas da od 8.5.2023. do 19.5.2023. u 12.00h traje zaprimanje zahtjeva za upis djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Medvjedići Rugvica za pedagošku godinu 2023./2024.u programe:

  1. cjelodnevni 10-satni redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja

         ili

  1. program predškole tzv. „Mala škola“ koji se provodi u popodnevnim satima u Dječjem vrtiću Medvjedići Rugvica (za djecu koja ne polaze redoviti cjelodnevni program i to u godini pred polazak u školu, a za djecu pripadnike nacionalnih manjina, odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu)

 

Oglas za upis te Plan upisa možete dohvatiti niže:

OGLAS ZA UPIS DJECE U REDOVITI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE 2023./2024.

Plan upisa 2023./2024.

 

U Oglasu za upis djece u Dječji vrtić Medvjedići Rugvica nalaze se sve informacije o vremenu i načinu podnošenja zahtjeva za upis, kriterijima te popisu osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže u svrhu ostvarivanja prava i prednosti za upis kao i vrijeme i način objave rezultata.

Oglas za upis uz Plan upisa za pedagošku godinu 2023./2024. nalaze se u prilogu te su izvješeni na oglasnoj ploči Vrtića.

Potrebnu dokumentaciju i sve informacije o upisu u oba programa možete pronaći na našoj mrežnoj stranici pod kategorijom ZA RODITELJE -> UPISI ili preuzeti niže.

Zahtjev za upis je izmijenjen te je potrebno predati novi Zahtjev za upis koji se nalazi na mrežnoj stranici.

 

VAŽNO!

Roditelji/skrbnici koji djecu upisuju u program predškole ispunjavaju obrasce ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE i INICIJALNI UPITNIK.

 

Zahtjev i dokumentaciju za upis u programe DV Medvjedići Rugvica roditelj/skrbnik podnosi poštom (preporučenom poštanskom pošiljkom) slanjem na adresu Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, Školska ulica 18, Jalševec Nartski ili osobno na istoj adresi putem poštanskog sandučića pored ulaznih vrata Matičnog objekta Vrtića u zatvorenoj kuverti.

 

 

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica

 

Dokumenti za preuzimanje:

Redoviti cjelodnevni 10-satni program:

Zahtjev za upis_DV Medvjedići Rugvica (pdf)

Zahtjev za upis_ DV Medvjedići Rugvica (doc.)

Inicijalni upitnik_DV Medvjedići Rugvica (pdf)

Inicijalni upitnik_DV Medvjedići Rugvica (doc.)

Program predškole

Zahtjev za upis u program predškole (Mala škola) (pdf)

Zahtjev za upis u program predškole (Mala škola) (doc)

Inicijalni upitnik_DV Medvjedići Rugvica (pdf)

Inicijalni upitnik_DV Medvjedići Rugvica (doc.)