Tata Slikovnica u našem vrtiću

Danas je naš vrtić posjetio Tata Slikovnica iz kazališta “Mali teatar”. Kroz interaktivnu predstavu djeci je predstavio nekoliko različitih naslova knjiga i slikovnica. Djeca su u predstavi imala ulogu aktivnih sudionika jer su birali naslove koji će se izvoditi. Prilikom izvođenja priča zajedno s Tatom Slikovnicom djeca komentiraju i odgovaraju na pitanja koja se otvaraju kroz čitanje. Na taj se način kod djece potiče čitanje s razumijevanjem.

Na samom kraju predstave, Tata Slikovnica poziva djecu da zajedno naprave pjesmu. Svako dijete predlaže riječi za stihove i tako stvaraju svoju pjesmu.

Kroz pjesmu, ples i čitanje djeca su uživala na predstavi i osvijestila važnost svakodnevnog čitanja priča i slikovnica. Na predstavi su sudjelovale vrtićke skupine Vjeverice, Sovice, Vidrice, Ježići i Ptičice.