Projekt Sigurnije škole i vrtići

Platforma siguran vrtić

Cilj projekta Sigurnije škole i vrtići je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.

Na platformi su dostupne informacije, prezentacije, upitnici, te prijedlozi aktivnosti i radionice s uputama za izvođenje i popratnim radnim listovima.

U veljači odrađena je radionica u vrtićkim skupinama  (djeca starija od 3 godine).

TEMA: Priprema za izvanredne situacije

NASLOV: Upoznavanje sa žurnim službama

CILJEVI I ISHODI

  • Naučiti identificirati žurne službe, njihove karakteristike i područja

djelovanja;

  • Razviti svijest o organizacijama i institucijama koje im mogu pomoći u

hitnim slučajevima i izvanrednim situacijama

Svi sudionici radionice opisuju različite vrste zadataka i uloge djelatnih žurnih službi i na koji broj mogu nazvati određenu službu: hitna medicinska pomoć, vatrogasci, policija, jedinstveni broj žurnih službi.

Na kraju djeca su crtala znakove službi čiji bi članovi voljeli u budućnosti postati.

Zaključak:

Sve službe su jednako važne u odgovoru na izvanredne situacije.

Radionicu je provela zdravstvena voditeljica vrtića, Andrea Petrlić, bacc. med. techn. u sklopu platforme Sigurnije škole i vrtići.