PRIVOLA – SUGLASNOST za prikupljanje podataka

DJEČJI VRTIĆ “MEDVJEDIĆI” RUGVICA
Jalševec Nartski 10370
Školska cesta 18
Na temelju članka 6. i 7. Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) dajem sljedeću:
PRIVOLU/SUGLASNOST RODITELJA/SKRBNIKA/UDOMITELJA
ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

detaljnije u dokumentu

Privola_DV MEDVJEDIĆI RUGVICA